Quiz o Szczecinie


1) Największe jezioro Szczecina to:

a)

b)

c)

d)


2) Która z podanych NIE płynie w Szczecinie?

a)

b)

c)

d)


3) Który z wymienionych jest klubem piłki NOŻNEJ?

a)

b)

c)

d)


4) Szczecin został stolicą Księstwa Pomorskiego w:

a)

b)

c)

a)


5) Obecnie w Szczecinie linii tramwajowych jest:

a)

b)

c)

d)
Zaznacz odpowiedzi