Zamek Książąt Pomorskich, widok od strony dużego dziedzińca.
-----------------------------
Zamek Książąt Pomorskich (the Castle) seen from its bigger yard.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

Zdjęcia 16 - 28 (zmiana co 20s)/ Pics 16 - 28 (change every 20 sec)