UW: Liczby kończące się na 2, 3, 7, albo 8 można od razu odrzucić na mocy twierdzenia:
x,y∈Z y≠x² ⇔ y mod 10∈{2,3,7,8} Dowód

CałkowitaPrzykład: 625 jest kwadratem ±25