Sprawdza czy max. dziesięciocyfrowa liczba jest podzielna przez 7
Tests if a maximum 10 digit number divides into 7Podaj liczbę/Give a number