Układ równań/Linear system

1) x+ y = 2) x+ y = 

Podaj/Give a,b,c,d,e,f