Quiz o Szczecinie


1) O Szczecinie wspomniaŀ:

a)

b)

c)

d)


2) W Szczecinie mamy:

a)

b)

c)

d)


3) W Szczecinie jest:

a)

b)

c)

d)


4) Szczerytki to w Szczecinie:

a)

b)

c)

a)


5) W Szczecinie NIE MA ulicy:

a)

b)

c)

d)
Zaznacz odpowiedzi