Wielkanoc - wyznaczanie daty

Wyznaczanie daty Wielkanocy, metodą Gaussa, do 2099 rokuRok

Podaj rok