Więcej niż dwa dzielniki, dane parami, znaczą, że liczba nie jest pierwsza. More than two divisors, given in pairs, mean the number cannot be called a prime.

+ Ukł.równań liniowych/Linear system   ax²+bx+c=0  Przez 7/Into 7Podaj liczbę o max 7 cyfrach. Give a maximum seven digit number